Rejestracja

Jeśli chcesz zostać klientem lub przedstawicielem Betterware wypełnij poniższy formularz. W ciągu 24 godzin otrzymasz informację zwrotną z loginem i hasłem do logowania.Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Numer PESEL

Adres zamieszkania

Ulica i numer

Kod pocztowy, miasto

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu dla potrzeb niezbędnych w procesie rejestracji w Klubie Betterware zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883.
Potwierdź akceptację

Akceptuję zasady uczestnictwa w Betterware:
- Ogólne zasady uczestnictwa w Betterware - zobacz
- Szczegółowe zasady uczestnictwa w Betterware - zobacz
- Polityka prywatności - zobacz
Potwierdź akceptację